Żegnamy prof. dr hab. Wojciecha Bursztę (1957-2021), członka-założyciela PIA

Termin: 
2021.02.05
Miasto: 
Polska
Program 

Prof. dr hab. Wojciech Burszta (1957-2021)
5 lutego 2021 roku zmarł prof. dr hab. Wojciech Burszta, jeden z najbardziej cenionych i znanych antropologów kultury w Polsce; autor setek publikacji, recenzent wielu rozpraw habilitacyjnych i doktorskich. Studia etnograficzne ukończył w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, z którym to uniwersytetem był związany do 2003 roku; później przeniósł się do Warszawy, gdzie pracował w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Trudno przecenić dorobek naukowy Profesora – we wcześniejszych latach swej naukowej kariery był propagatorem i komentatorem światowej literatury antropologicznej, której znaczące pozycje omawiał w twórczy sposób, przybliżając polskim antropologom (wtedy – etnografom i etnologom) najnowsze koncepcje
i perspektywy badawcze. W późniejszych publikacjach przedstawiał się jako antropolog kultury umiejący dostrzegać i interpretować aktualne kulturowe zjawiska, zawsze w sposób bardzo interesujący i inspirujący do dyskusji czy polemik. Był zawsze znakomicie przygotowany do dyskusji naukowych, zorientowany świetnie
w światowej i polskiej literaturze, był ciekawym – czasem bezkompromisowym – uczestnikiem konferencji, seminariów czy innych spotkań. Popularyzował antropologię w najlepszy z możliwych sposobów, publikując na łamach czasopism kulturalnych lub udzielając wywiadów, w których zawsze, choćby na marginesie głównego tematu rozmowy, wspominał o naukowym potencjale antropologii.

Współpracował z wieloma instytucjami akademickimi i pozaakademickimi - był prezesem Zarządu Instytutu im. Oskara Kolberga, współzałożycielem Polskiego Instytutu Antropologii i wieloletnim członkiem Rady Instytutu, jednym z inicjatorów Fundacji Instytutu im. Jerzego Kmity, członkiem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

Był powszechnie znany jako zamiłowany czytelnik wszelkiego rodzaju książek, miłośnik kryminału, muzyki rokowej i jazzu. Widać to było w Jego publikacjach,
w których ukazywał też jak szerokie pola zainteresowań powinien mieć każdy antropolog kultury.

Był człowiekiem dowcipnym, błyskotliwym, życzliwie odnoszącym się do wszystkich inicjatyw, które mogły przyczynić się do rozwoju polskiej antropologii czy upowszechniania wiedzy o niej. Zmarł za wcześnie. Ponosimy ogromną stratę.
Katarzyna Kaniowska