Promocja tomu Colloquia Antropologica II

Termin: 
2017.12.07
Godzina: 
17:30
Miasto: 
Warszawa
Miejsce / Adres: 
Uniwersytet Warszawski, Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 32, Sala Balowa
Organizator: 
PIA
Kontakt: 
info@fpia.org.pl
Program 

Promocja publikacji zbiorowej autorów wykładów "Kolokwia Antropologiczne PIA" 2016-17 r.

Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Katarzyna Kaniowska (IEIAK UŁ)

Partnerzy / Sponsorzy 

Publikacja finansowana w ramach
umowy 919/P-DUN/2016 ze środków
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność
upowszechniającą naukę

Partnerzy:

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego,

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego,

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.