Młoda Antropologia

Termin: 
2021.02.09
Miasto: 
Polska
Program 

Szanowni Państwo,

9 lutego, w Ogólnopolskim Dniu Etnografii, Etnologii i Antropologii Kulturowej, świętując istnienie naszej dyscypliny, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Polski Instytut Antropologii, Komitet Nauk Etnologicznych PAN i Komisja Etnograficzna PAU ogłaszają rozpoczęcie współpracy pod sztandarem Młodej Antropologii!

Celem tej inicjatywy jest szerzenie idei edukacji otwierającej, wspieranie, promowanie oraz rozwijanie zainteresowań badawczych młodych adeptów i adeptek antropologii, którzy współtworząc jej aktualne oblicze, projektują horyzonty naszej dyscypliny – wyznaczają tym samym ścieżki rozwoju antropologii w przyszłości.

Jest nam niezwykle miło ogłosić pierwsze działania w ramach Młodej Antropologii. Zainicjuje je I edycja Konkursu im. Zofii Sokolewicz na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk etnologicznych i najlepszą pracę magisterską z zakresu etnologii i antropologii społeczno- kulturowej. Celem konkursu, któremu patronuje znakomita, otwierająca horyzonty poznania Uczona, jest nagrodzenie prac, które w zajmujący i rzetelny sposób podejmują interpretacje i przedstawiają diagnozy rozmaitych zjawisk i praktyk społeczno-kulturowych prezentowanych w perspektywie antropologicznej, cechując się przy tym otwartością oraz ciekawością świata w różnych jego wymiarach.

Z inicjatywy Polskiego Instytutu Antropologii podjęliśmy starania na rzecz przywrócenia w 2022 roku Międzywydziałowych Obozów Etnograficznych, których pomysłodawcą był przed laty profesor Witold Dynowski. Zakładamy, że powrót do organizacji MOE jest ważnym i potrzebnym działaniem na rzecz współpracy dydaktycznej i naukowej polskich ośrodków antropologicznych. Jest to też doskonała idea na rzecz konsolidacji środowiska Młodej Antropologii, stwarzająca przestrzeń do nabywania nowych doświadczeń badawczych oraz kształtowania się ściślejszych więzi koleżeńskich wśród studentek i studentów antropologii, którzy w przyszłości będą współtworzyć jej oblicze.

Reaktywowanie MOE jest ważnym, ale i wymagającym przedsięwzięciem. Jego powodzenie będzie zależało od dynamiki sytuacji epidemicznej oraz naszych możliwości logistycznych i finansowych. Mamy jednak nadzieję, że inicjatywa ta spotka się ze wsparciem polskiego środowiska antropologicznego i uda nam się wspólnie przywrócić niezwykle ważną przestrzeń dla wspierania i rozwijania Młodej Antropologii.

Zapraszamy do współpracy!

Anna Weronika Brzezińska

Katarzyna Kaniowska

Grażyna Ewa Karpińska

Katarzyna Majbroda

Maria Małanicz-Przybylska

Łukasz Sochacki

Stanisława Trebunia-Staszel

Róża Godula-Węcławowicz

Joanna Zamorska

PDF icon mloda_antropologia_z_logami_4.pdf