Konkurs im. Zofii Sokolewicz

Termin: 
2021.02.09
Miasto: 
Polska
Program 

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Polski Instytut Antropologii, Komitet Nauk Etnologicznych PAN i Komisja Etnograficzna Polskiej Akademii Umiejętności ogłaszają wspólny Konkurs im. Zofii Sokolewicz na najbardziej interesujące, prezentujące wysoki poziom merytoryczny oraz metodologiczny prace:
- doktorską z zakresu nauk etnologicznych (obronione w latach 2018-2020)
- magisterską z zakresu etnologii i antropologii społeczno-kulturowej (obronione w 2020 roku)

Celem konkursu, któremu patronuje znakomita, otwierająca horyzonty poznania Uczona, jest nagrodzenie pracy, która w zajmujący i rzetelny sposób podejmuje interpretacje i przedstawia diagnozy rozmaitych zjawisk i praktyk społeczno-kulturowych prezentowanych w perspektywie antropologicznej, cechując się przy tym otwartością oraz ciekawością świata w różnych jego wymiarach.

Konkurs ogłaszamy w ramach inicjatywy Młoda Antropologia, której celem jest szerzenie idei edukacji otwierającej, wspieranie, promowanie oraz rozwijanie zainteresowań badawczych młodych adeptów i adeptek antropologii, którzy współtworząc jej aktualne oblicze, projektują horyzonty naszej dyscypliny – wyznaczają tym samym ścieżki rozwoju antropologii w przyszłości.