Konferencja (Post)Dziedzictwo kulturowe Europy Środkowej.

Termin: 
2017.11.22
Miasto: 
Cieszyn
Miejsce / Adres: 
Centrum Konferencyjne Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ Cieszyn, Bielska 62
Kontakt: 
www.ieiak.us.edu.pl ; www.archiwumpae.us.edu.pl
Program 

Pragniemy zaprosić Państwa na międzynarodową konferencję (Post)Dziedzictwo kulturowe Europy środkowej. „Polski Atlas Etnograficzny - opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I„(podsumowanie projektu), która odbędzie się w Cieszynie w Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Pomysł zorganizowania konferencji wiąże się z funkcjonowaniem w cieszyńskich strukturach uniwersyteckich jedynego w Polsce ośrodka badań atlasowych - Pracowni Polskiego Atlasu Etnograficznego i realizowanego w jej ramach projektu badawczego, dotyczącego opracowania spójnej, syntetycznej, cyfrowej kilkunastotysięcznej kolekcji atlasowej, obejmującej mapy, dokumentację fotograficzną oraz unikatowe ankiety z zielnikami.

Organizatorzy konferencji zapraszają badaczy zainteresowanych szeroko rozumianą tematyką dziedzictwa kulturowego środkowej Europy. Na różnych płaszczyznach obserwuje się bowiem szczególne zainteresowanie dokumentowaniem i zachowaniem dziedzictwa kulturowego (w tym niematerialnego). Tematyka konferencji oscylować będzie zatem wokół przykładowych tematów węzłowych:

 

1. Działalność organizacji zajmujących się dziedzictwem kulturowym.

2. Ochrona i popularyzacja dziedzictwa materialnego oraz niematerialnego.

3. Ochrona dziedzictwa kulturowego na pograniczu.

4. Dziedzictwo utracone.

5. Krajobraz kulturowy.

6. Atlasy etnograficzne – założenia, metody pracy, perspektywy badawcze.

 

Planowana konferencja dotyczyć będzie zatem dwóch zasadniczych zagadnień: zwrócenie uwagi na różnorodność w podejściach badawczych do zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w Środkowej Europie oraz podsumowanie projektu Polski Atlas Etnograficzny - opracowanie naukowe, elektroniczny katalog danych, publikacja zasobów w sieci Internet, etap I. Podczas pierwszej części spotkania zostanie omówiony cieszyński projekt dotyczący opracowania naukowego, digitalizacji i popularyzacji wybranych zasobów źródłowych Polskiego Atlasu Etnograficznego (w tym platforma cyfrowa oraz publikacja naukowa), którego celem jest wzbogacanie polskiego dziedzictwa narodowego o unikatową dokumentację etnograficzną oraz popularyzacja Atlasu w środowisku naukowym i pozanaukowym. W drugiej części konferencji pojawią się referaty i dyskusje dotyczące: a) różnych form zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, oraz b) stanu prac atlasowych w poszczególnych krajach Europy (przybliżenie metod pracy oraz współczesnych tendencji w stosowaniu i wykorzystaniu kartografii etnograficznej, np.  Polski atlas etnograficzny, Etnograficky atlas Slovenska, Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska, Atlas der deutschen Volkskunde i in.).

Do udziału w konferencji zapraszamy nie tylko etnologów i antropologów kultury, ale także socjologów, kulturoznawców, geografów, działaczy lokalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych, którym tematyka dziedzictwa kulturowego jest szczególnie bliska. Artykuły, które uzyskają pozytywne recenzje, zostaną opublikowane w punktowanym roczniku naukowym „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” (8 pkt., lista ministerialna B, www.seia.us.edu.pl.).

 

Szczegółowe informacje o konferencji będą zamieszczane na stronie:

www.ieiak.us.edu.pl ; www.archiwumpae.us.edu.pl