SPOTKANIA Z ANTROPOLOGIĄ INTERDYSCYPLINARNE DYSKUSJE SAID

Aktualności 

Aktualności

Szanowni Państwo!

Dziękujemy serdecznie za udział w spotkaniach z cyklu SAID.

 

Już wkrótce spotkamy się znowu!

Znamy już tematy czterech spotkań, planowanych w 2014 i 2015 roku.
Będzie to: Cyfryzacja, Teren, Muzyka i Popkultura

Śledźcie nas na Facebooku, a dowiecie się, w jakich miastach odbędzie się SAID.   Efekty zeszłorocznych Spotkań.

Teksty pokonferencyjne referentów SAID w 2012 roku:

 • Dr Agata Stanisz (IEiAK UAM), Akustemologia współczesności: kultura poprzez dźwięk. Refleksja nad potencjałem antropologii dźwięku.
 • Mgr Ewelina Grygier (IS PAN, absolwentka KM i IEiAK UAM), Muzyk(a) ulicy. Pomiędzy sztuką, a żebractwem.
 • Mgr Bartosz Dąbrowski (IM UW), Góralu, czy ci nie żal? – miejsce tradycyjnej muzyki góralskiej w polskiej muzyce popularnej i zależności pomiędzy nimi
 • Mgr Anna Lubońska (KM UAM), Echa mistycznej pieśni. O sferze brzmieniowej Austerii
 • Mgr Agnieszka Topolska (IM UW), Problemy z Moniuszką – problemy z pamięcią? Status kompozytora narodowego we współczesnej kulturze.

Teksty z warsztatów:

 • Mgr Maciej Dynkowski (AM Łódź), Muzyka w Internecie wczoraj i dziś. Przegląd wybranych zasobów.
 • Mgr Małgorzata Przedpełska-Bieniek (UMFC), Muzyka w Internecie – prawa autorskie.

 

Cele SAID

Celem spotkań jest dialog i popularyzacja wiedzy oraz problematyki antropologicznej wśród reprezentantów innych nauk humanistycznych i społecznych, w tej edycji byli to badacze zainteresowani problematyką dźwięku w kulturze, a w szczególności muzyką.

Efektem SAID będzie też publikacja tekstów pokonferencyjnych autorstwa prelegentów na stronie Polskiego Instytutu Antropologii.

Projekt SAID nawiązuje do tradycji obozów naukowych, dlatego tematy wystąpień wybierają referenci – przedstawiają problemy, którymi się zajmują i interesują, a o których chcieliby dyskutować z przedstawicielami pokrewnych dyscyplin.

Partnerami projektu są: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Meskalina

Patroni Medialni: Polskie Centrum Informacji Muzycznej, Gadki z Chatki, Independent.pl

Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kontakt SAID 2012

Joanna Zamorska – koordynatorka projektu

Joanna Dubrawska-Stępniewska – współkoordynatorka projektu

 

Efekty SAID 2011 Teksty pokonferencyjne i instruktażowe znajdują się w sekcji Historia na dole strony.

Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Opis i założenia projektu 

SAID TO

 • nawiązywanie kontaktów i integracja młodego środowiska antropologicznego w Polsce
 • wymiana doświadczeń i zacieśnienie współpracy pomiędzy polskimi antropologami
 • ożywienie dyskusji antropologicznej w środowisku naukowym
 • dyskusja nad istotnymi dla współczesnej antropologii problemami
 • popularyzacja pracy naukowej młodych antropologów w Polsce
 • popularyzacja problematyki antropologicznej wśród osób niezwiązanych zawodowo z antropologią

SAID to cykliczne spotkania młodych antropologów i przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych z ośrodków naukowych z terenu całej Polski. Spotkania są adresowane nie tylko do specjalistów. Ich celem jest dotarcie z wiedzą i problematyką antropologiczną do szerokiej grupy odbiorców. Każde spotkanie poświęcone jest innemu zagadnieniu teoretycznemu bądź innemu obszarowi świata. Referenci zapraszani są z różnych ośrodków akademickich w Polsce, często są oni przedstawicielami innych dyscyplin naukowych. Przedstawiają konkretne studia przypadków bądź założenia teoretyczne dotyczące istotnego współcześnie problemu w naukach społecznych. Następnie wszyscy uczestnicy są zaproszeni do dyskusji na dany temat. Często rozmowy są tak burzliwe, że przenoszą się one z murów akademickich „w teren”. Efektem spotkań są publikacje elektroniczne dostępne dla wszystkich zainteresowanych poruszanymi tematami.

Informacje o SAID oraz ich tematyce są rozpowszechniane we wszystkich ośrodkach antropologicznych w Polsce oraz w innych ośrodkach pokrewnych dyscyplin. W przypadku wykładów o tematyce interdyscyplinarnej organizatorzy dokładają wszelkich starań by na spotkaniu pojawili się przedstawiciele reprezentujący dyscypliny związane z danym tematem.

Historia 

05.04.2008 Łódź

Gdzie się rodzą nazwy?

1. mgr Łukasz Krokoszyński
Co stało się z plemieniem Remo? - nazwy i tożsamości w Górach Sierra del Divisor; (IEiAK UAM)
2. mgr Tomasz Wierusz Walknowski
Kiedyś wszyscy byliśmy Portugalczykami”- opowieści o tożsamości na wsypie Santiago; (SNS IFiS PAN)„

17.05.2008 Poznań

Edukacja Wielokulturowa: w Brazylii i w Polsce

1. mgr Izabela Czerniejewska
Edukacja dla grup mniejszościowych w Polsce; (IEiAK UAM)
2. dr Przemysław Grzybowski
Brazylia jakiej nie znacie – edukacja międzykulturowa i praca socjalna w dzielnicach biedy; (Katedra Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

08.06.2008 Warszawa

Na granicy światów. Polska współpraca rozwojowa

1. mgr Aleksandra Gutowska
Rozwój, kultura, wolontariat; (koordynatorka projektów rozwojowych)
2. mgr Elżbieta Drążkiewicz
Zachód przez Wschód i z powrotem: Polskie doświadczenia rozwojowe; (M.Phil. PhD Candidate University of Cambridge Department Of Social Anthropology)

08.11.2008 Warszawa

Kim jest internauta?- spojrzenie nauk społecznych

1. mgr Piotr Ciechocki
Metafory medium. Analityczne konceptualizcje Internetu; (IEiAK UW)
2. mgr Paweł Mazurek
Kim jest internauta, czyli czym różni się używanie od korzystania?; (Instytut Socjologii UW)

29.11.2008 Łódź

Teren: Miasto

Powitanie i wstęp: prof. dr hab. Grażyna Ewa Karpińska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, UŁ)
mgr Aleksandra Krupa (doktorantka w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej, UŁ)
 

 

1.mgr Łukasz Rogowski
Spojrzenia na miasto; (Instytut Socjologii, UAM)
2. Agata Zysiak
TOPOGRAFIE Łodzi – Rewitalizacja Tożsamości; (studentka V roku socjologii, w ramach Indywidualnego Programu Studiów także kulturoznawstwa i etnologii na UŁ, przewodnicząca Łódzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Miejskich „Topografie”)

 

13.12.2008 Kraków

Między matką a siostrą zakonną

1. mgr Agnieszka Poźniak
Sponsa Christi. Figura siostry zakonnej w kontekście współczesnego dyskursu kobiecości; (IEiAK UJ)
2. mgr Anna Kapusta
Ciało matczyne" - projekt ,,ciała semiotycznego; (Instytut Socjologii oraz Wydziału Polonistyki UJ)

 

10.04.2009 Toruń

Badania społeczności lokalnych – różne perspektywy

1. Wstęp mgr Rafał Kleśta-Nawrocki
Badania społeczności lokalnych: perspektywa perspektywy; (IEiAK UAM, KEiAK UMK)
2. dr Tomasz Rakowski
Badania społeczności lokalnych: spotkania – sytuacje etnograficzne – zaangażowania; ,(IKP UW)
3. dr Olga Kwiatkowska
Uchwycić polifonię. Etnologiczne badania nad wizerunkiem nowoosadników w wiejskich społecznościach lokalnych; (KEiAK UMK)
4. mgr Sylwester Kiełbasiewicz
Tożsamość w przebudowie – przykład Brąchnowa; (KEiAK UMK)

 

25.04.2009 Warszawa

Relacje władzy w antropologicznych badaniach terenowych

1. dr Renata Ewa Hryciuk
Relacje władzy w antropologicznych badaniach terenowych. Podejście antropologii feministycznej. Na przykładzie badań w mieście Meksyk; (IEiAK UW)
2. mgr Natalia Bloch
Antropolog wobec studiów uchodźczych. Doświadczenia tybetańskie; (IEiAK UAM)

06.06.2009 Kraków

Popantropologia/antropologia popu

1. mgr Bratek Robotycki
Antropologia do poduszki - analiza wybranych tekstów współczesnej antropologii polskiej; (IEiAK UJ)
2. mgr Małgorzata Czapiga
Labirynt. O banalizacji motywu w kulturze popularnej; (IEiAK UJ)
3. mgr Adina Zemanek
Moje słuszne (?) poglądy na badanie tekstów popkulturowych. Analiza chińskich wydań 'Cosmopolitan' i 'Elle'; (Instytut Studiów Regionalnych UJ)

27.06.2009 Warszawa

Corporal aspects in medical anthropology

1. Annamaria Marttila MA
Traumatic brain injury – alienation from the body and getting acquainted with it again; (Uniwersytet Oulu, Finlandia)
2. mgr Anna Wądołowska
Subordination of woman’s body in the Purhépecha Region in Mexico; (SNS IFiS PAN, IEiAK UAM)

24.10.2009 Poznań

Islam Północnokaukazki

1. mgr Iwona Kaliszewska
Społeczno-polityczny wymiar Islamu w Czeczenii i w Dagestanie; (IEiAK UW)
2. dr Mariusz Marszewski
Specyfika Islamu północnokaukazkich diaspor w krajach WNP; (Instytut Wschodni UAM)

07.11.2009 Toruń

Kultura od kuchni

1. dr hab. Jarosław Dumanowski
Język smaku. Pożytki z lektury starych książek kucharskich; (Instytut Historii i Archiwistyki oraz KEiAK UMK, Toruń)
2. mgr Aleksandra Kleśta-Nawrocka
Staropolskie, czyli jakie? Wyobrażenia i kreowanie kuchni staropolskiej wczoraj i dziś; (KEiAK UMK)
3. mgr Dorota Lewandowska
Kultura, wino i stereotypy. Dlaczego wino francuskie jest drogie, kwaśne i niedobre; (KEiAK UMK ,Toruń; UFR d’histoire Université Michel de Montaigne, Bordeaux)

25-26.11.2011 Warszawa

Obraz w kulturze - film i fotografia

1. Magdalena Pancewicz (ISNS UW)
Mniejszości w filmowych produkcjach Hollywood.
2. mgr Piotr Romanowski (IEiAK UŁ), mgr Adam Wicher (IEiAK UŁ)

Praktyka różnorodnego fotografowania.
3. mgr Łukasz Braun (KEiAK UWr)

Wywiad na podstawie fotografii jako metoda badawcza / Perspektywy wykorzystania multimediów w antropologii.
4. mgr Piotr Romanowski (IEiAK UŁ), mgr Adam Wicher (IEiAK UŁ)
Na tropie człowieka. Kulisy powstawania filmu i zapisu antropologicznego.

Galeria Zdjęć 

Organizatorzy 

Koordynacja: 2011-2012 - Joanna Zamorska, Joanna Dubrawska-Stępniewska; wcześniejsze edycje SAID - Agata Hummel, Małgorzata Owczarska

Redakcja tekstów: Justyna Chmielewska

Szczególne podziękowania za wsparcie organizacyjne ślemy: Izabeli Czerniejewskiej, Natalii Bloch, Aleksandrze Krupie, Katarzynie Kubat, Agnieszce Poźniak ,Tomaszowi Wierusz-Walknowskiemu, Rafałowi Kleśta-Nawrockiemu.

Informacje na temat projektu 

SAID w 2011 i 2012 r. - Joanna Zamorska, Joanna Dubrawska-Stępniewska.

Zainteresowanych koordynowaniem kolejnych edycji prosimy o kontakt: info@fpia.org.pl

Partnerzy 

Partnerami projektu SAID w 2011 i 2012 r. są: Instytut Etnologii i Antropologiii Kulturowej UW, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Centralna Biblioteka Rolnicza, Klubokawiarnia Meskalina i Klubojadalnia Eufemia.

Patroni medialni: Res Publica Nowa, POLMIC, Independent.pl, Gadki z Chatki

Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego