Komplety rozwojowe

Aktualności 

AktualnościKomplety rozwojowe są spotkaniami otwartymi dla osób zajmujących się tematyką rozwojową. Odbywają się co dwa tygodnie w siedzibie Polskiego Instytutu Antropologii przy ul. Żurawiej 4 w Warszawie. Komplety są programem realizowanym w ramach takich projektów jak, „Dialog: naukowcy i praktycy na rzecz edukacji o rozwoju”.

Opis i założenia projektu 

Celem Kompletów jest głębsza krytyczna refleksja na temat zjawisk często przywoływanych w edukacji na temat rozwoju, takich jak: demokracja, prawa człowieka, kolonializm, kapitalizm, sprawiedliwy handel, migracje, ubóstwo, nierówności, podstawowe potrzeby, gender, globalizacja, modernizacja, międzynarodowe zależności, rasizm, etnocentryzm. Podstawą do refleksji nad wyżej wymienionymi tematami będą zaproponowane przez organizatorów teksty. Uczestnikami seminariów będą zarówno akademicy: badacze terenowi i autorzy tekstów naukowych na tematy związane z rozwojem, jak i praktycy: realizatorzy projektów rozwojowych i promotorzy edukacji rozwojowej. Innym celem spotkań będzie budowanie dialogu pomiędzy naukowcami a praktykami, wymiana wiedzy i doświadczeń, która zaowocuje współpracą w przyszłości.

Historia 

1. 15.09.2010

„Kapitalizm, handel i sprawiedliwy handel, konsumpcjonizm”

Prowadzenie: mgr Agata Hummel

2. 29.09.2010

„Etnocentryzm a różne perspektywy: głosy z Południa na temat rozwoju”

Prowadzenie: mgr Agata Hummel

3. 20.10.2010

„Demokracja i prawa człowieka. Różne perspektywy kulturowe”

Prowadzenie: mgr Anna Dzierzgowska i mgr Draginia Nadażdin

4. 27.10.2010

„Ubóstwo”

Prowadzenie: dr Tomasz Rakowski

5. 03.11.2010

„Globalizacja i modernizacje”

Prowadzenie: mgr Małgorzata Owczarska

6. 17.11.2010

„Kolonializm i postkolonializm”

Prowadzenie: mgr Małgorzata Owczarska

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany dat spotkań.

Galeria Zdjęć 
Organizatorzy 

Koordynacja: Aleksandra Gutowska,

Prowadzenie spotkań: Agata Hummel, Małgorzata Owczarska, Tomasz Rakowski i zaproszeni goście

Informacje na temat projektu 

Szczegółowych informacji na temat tekstów i dokładnego miejsca spotkania udziela koordynator: polski.instytut.antropologii@gmail.com

Partnerzy 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2010 r.