Edukacja globalna

Aktualności 

Edukacja globalna (Edukacja o rozwoju) to program Polskiego Instytutu Antropologii, który ma na celu wykształcenie w polskim społeczeństwie umiejętności krytycznego myślenia o otaczającej nas rzeczywistości, nie zaprzeczając jednocześnie, naszemu porządkowi świata. Zabieg ten ma służyć nawiązaniu bardziej równego dialogu z przedstawicielami innych kultur lub grup społecznych opartym na poszanowaniu Inności drugiego człowieka. Cel ten będzie realizowany poprzez implementację projektów edukacyjnych i popularyzatorskich, skierowanych do dzieci, młodzieży, osób dorosłych, polegających na przygotowywaniu warsztatów, szkoleń, seminariów, opracowywaniu publikacji i innych działań realizowanych samodzielnie lub przy współpracy z innymi podmiotami.

Jednym z pierwszych projektów był, Dialog: naukowcy i praktycy na rzecz edukacji o rozwoju, współfinansowany z programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2010 roku.

Dowiedz się więcej o Edukacji globalnej i naszym programie:

Komplety rozwojowe

Recenzje

Warsztaty

Edukacja globalna w sieci

Biblioteka PIA