Capoeira Angola Warszawa

Czas realizacji projektu 
2014
Aktualności 

W ramach grupy Capoeira Angola Warszawa prowadzimy szereg działań artystycznych i społecznych angażujących społeczności lokalne i promujących wartości takie jak tolerancja, oraz poszanowanie odmiennych wizji i poglądów. Capoeira jest formą tańca-sztuki walki pochodząca z Brazylii i o afrykańskich korzeniach. Ważny w niej jest rytm, muzyka, śpiew, ruch, ekspresja artystyczna, a także praca w grupie. Wzajemna tolerancja wytwarza też granice i reguły, które próbujemy wspólnie wypracowywać. Tworzą się one w muzyce, rytmie, technice pracy ze swoim ciałem i umysłem.

Działamy przy ulicy Skaryszewskiej 15. Do naszej Przestrzeni Międzykulturowejzapraszamy także inne inicjatywy, takie jak na przykład grupy teatralne.

Chcielibyśmy w naszych działaniach - skierowanych do różnorodnych grup społecznych - korzystać z potencjału praskiej społeczności. Kieruje nami chęć uprawiania sportu, pracy społecznej - przede wszystkim praca z dziećmi, niesłychanie skuteczna dzięki capoeirze angoli, tańcu i ekspresji artystycznej. Każdy z uczestników jest niezależną indywidualnością - nie zależy nam, na przycinaniu się do jednego sztywnego formatu. Wręcz odwrotnie - dopiero wzajemne uszanowanie odmienności, różnicy poglądów, stylów capoeira i czerpanych od mistrzów inspiracji, wyzwala niezbędną dla capoeiry energię.

W ramach Grupy Capoeira Angola od dwóch lat prowadzimy regularne zajęcia na Pradze Południe, zarówno dla młodzieży i dorosłych, jak i dla dzieci. Nie poprzestajemy na prowadzeniu treningów, organizujemy także regularne lekcje muzyki i lekcje portugalskiego oraz inne działania artystyczne, edukacyjne i społeczne. Szczegółowy opis zrealizowanych projektów można znaleźć w portfolio grupy.

Działania edukacyjno-społeczne
Organizujemy i bierzemy udział w wydarzeniach o charakterze edukacyjno-społecznym, skierowanych w szczególności do środowisk wymagających szczególnej uwagi, zwłaszcza do dzieci i młodzieży, a także w imprezach propagujących ideę międzykulturowości.

Warsztaty capoeira angola i tańców afrobrazylijskich
Oprócz regularnie prowadzonych treningów capoeira dla dzieci i dla dorosłych, przeprowadzamy warsztaty z udziałem światowej sławy mistrzów capoeiry i tańców afrobrazylijskich.

Działania w przestrzeni miejskiej
Od 2008 roku regularnie, jako grupa Capoeira Angola, uczestniczymy w wydarzeniach artystycznych związanych z międzykulturowością i tolerancją w przestrzeni miejskiej Warszawy, a w szczególności warszawskiej Pragi.