Projekty zrealizowane

W ramach grupy Capoeira Angola Warszawa prowadzimy szereg działań artystycznych i społecznych angażujących społeczności lokalne i promujących wartości takie jak tolerancja, oraz poszanowanie odmiennych wizji i poglądów.
Edukacja globalna (Edukacja o rozwoju) to program Polskiego Instytutu Antropologii, który ma na celu wykształcenie w polskim społeczeństwie umiejętności krytycznego myślenia o otaczającej nas rzeczywistości, nie zaprzeczając jednocześnie, naszemu porządkowi świata.
Cykl Wykładów Warszawskich Polskiego Instytutu Antropologii obejmuje spotkania z naukowcami posiadającymi światowy autorytet w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. P
W dniach 23-24-25 października 2013 roku Polski Instytut Antropologii we współpracy z instytucjami i organizacjami partnerskimi planuje realizację pierwszego ogólnopolskiego Kongresu Antropologicznego. Inicjatywa ta nawiązuje do podobnych zjazdów badaczy z zakresu socjologii, badaczy kultury etc.
Komplety rozwojowe są spotkaniami otwartymi dla osób zajmujących się tematyką rozwojową. Odbywają się co dwa tygodnie w siedzibie Polskiego Instytutu Antropologii przy ul. Żurawiej 4 w Warszawie.