Projekty bieżące

Kolokwia Antropologiczne to zorganizowany przez Polski Instytut Antropologii cykl wykładów skierowanych zarówno do studentów i doktorantów, jak i pracowników polskich placówek naukowych. Zapraszani są przedstawiciele nauk społecznych, głównie antropolodzy społeczni i kulturowi, podejmujący w badaniach zagadnienia szczególnie istotne z punktu widzenia współczesności.