Rada Naukowa

Rada Naukowa

Polskiego Instytutu Antropologii

 

Przewodnicząca Rady

prof. dr hab. Katarzyna Kaniowska
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Łódzki
*

prof. dr hab. Michał Buchowski
Dyrektor Instytutu Antropologii i Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
*
dr Ewa Klekot
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski
*
dr Grażyna Kubica-Heller
Instytut Socjologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
*
prof. dr hab. Zdzisław Mach
Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

*
dr hab. prof. UW Anna Malewska-Szałygin
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski

*
prof. dr hab. Lech Mróz
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski
*
prof. dr hab. Janusz Mucha
Katedra Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej, AGH w Krakowie

*
prof. dr hab. Mikołaj Olszewski
Instytut Filozofii i Socjologii PAN

*
prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński
Członek korespondent PAN, Instytut Antropologii i Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
*
prof. dr hab. Roch Sulima
Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
*
prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Warszawski
*
prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski
Zakład Antropologii Historycznej, Ośrodek Badań Prekolumbijskich, Uniwersytet Warszawski

*
dr Arkadiusz Bentkowski - fundator PIA