Konferencja Naukowa Polacy z Wileńszczyzny- dawna i dzisiejsza ojczyzna oraz wystawa "Z Wilna do Gdańska"

Termin: 
2015-05-22
Miasto: 
Gdańsk
Miejsce / Adres: 
Campus Oliwa
Organizator: 
Studenckie Koło Naukowe Etnologów UG oraz Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział Pomorski
Kontakt: 
e-mail: etnokolo@ug.edu.pl
Program 
Przebieg projektu: 
• Wystawa zdjęć "Z Wilna do Gdańska" jest prezentacją wspomnień osób, które 
po 1945 roku zostały przesiedlone z dawnych Kresów Wschodnich do Trójmiasta. Wystawa została przygotowana w oparciu o wywiady prowadzone przez młodzież z gdańskich szkół ponadpodstawowych i studentów Uniwersytetu Gdańskiego 
w ramach projektu „Drogi do Gdańska-Exodus XX wieku”, który jest zalążkiem powstania Wirtualnego Muzeum „Z Ziemi Rodzinnej do Ojczyzny”. Wystawa będzie miejscem, w którym zgromadzone będą wspomnienia i indywidualne historie tych osób. Wystawę plansz przeplatać będą fotografie Włodzimierza Piechowicza Wileńskie wędrówki 2006-2011. Fotografię powstały  jako realizacja artystycznego zamysłu, aby podczas corocznych wyjazdów do stolicy Litwy zgłębiać naturę tego miasta, jego mieszkańców i ich życia, uchwycić nie tylko architekturę, ale także dynamikę Wilna. Zdjęcia pozwolą jeszcze bardziej przybliżyć  klimat i rozwinąć wiedzę o współczesnym Wilnie.
• Podczas pierwszego dnia, wystawie towarzyszyć będzie konferencja naukowa „Polacy z Wileńszczyzny: dawna i dzisiejsza ojczyzna” Konferencja składa się z kilku bloków tematycznych dotyczących historii, etnografii i języka Polaków 
z Wileńszczyzny. W ramach spotkania referowane będą wyniki badań naukowych oraz wykłady monograficzne przygotowane przez doktorantów, wykładowców i studentów z ośrodków akademickich mieszczących się w Gdańsku, Wilnie, Poznaniu 
i Warszawie. Wystawa wraz z konferencją naukową poruszy takie tematy jak procesy wrastania w nową rzeczywistość, rekonstrukcję procesu tworzenia nowej ojczyzny 
i budowę tożsamości, trajektorie życiowe Polaków z Wilna po II Wojnie Światowej, etnografię i język Wileńszczyzny, a także porównanie kultury, historii i języka i przedstawienie aktualnej sytuacji w Gdańsku i na Litwie.