SAID 2011.11 Warszawa

Podczas SAID 2011 referaty wygłosili:

  • mgr Katarzyna Kubat (IEiAK UJ), INNOŚC – SZALEŃSTWO – PATOLOGIA – fotografia w polskich podręcznikach do psychiatrii.
  • Maria Lebioda (IEiAK UAM), Trzeci aktor. Aparat fotograficzny w relacji badacza z informatorem: pomoc czy przekleństwo?
  • mgr Jakub Dziewit (INoK UŚ), Postulat prawdy, czyli o naturalistycznym podejściu w fotografii etnograficznej.
  • mgr Maria Małanicz-Przybylska (IEiAK UW), Naukowca szkiełko, oko i... ucho - kamera, zapis audiowizualny i film jako narzędzia pracy antropologa muzyki.
  • Magdalena Pancewicz (ISNS UW), Mniejszości w filmowych produkcjach Hollywood. Reprodukcja podziałów społecznych i stereotypów.
  • Paweł Wiszomirski (IEiAK UW, ISNS UW), Od oswajania po reżyserię - różne strategie zachowań wobec antropologa-filmowca.

Warsztaty poprowadzili:

  • mgr Piotr Romanowski (IEiAK UŁ), mgr Adam Wicher (IEiAK UŁ), Praktyka różnorodnego fotografowania.
  • mgr Łukasz Braun (KEiAK UWr), Wywiad na podstawie fotografii jako metoda badawcza / Perspektywy wykorzystania multimediów w antropologii.
  • mgr Piotr Romanowski (IEiAK UŁ), mgr Adam Wicher (IEiAK UŁ), Na tropie człowieka. Kulisy powstawania filmu i zapisu antropologicznego.

Odbyły się też imprezy towarzyszące: Etnoslajdowisko i Antropologiczny seans filmowy.

Autorka zdjęć w tej galerii: Mai Tran.

Partnerami projektu SAID w 2011 r. byli: Instytut Etnologii i Antropologiii Kulturowej UW, Centralna Biblioteka Rolnicza i Klubojadalnia Eufemia. Patron medialny: Res Publica Nowa. Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego