SAID 2008.06 Warszawa

spotkanie NA GRANICY ŚWIATÓW. POLSKA WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA odbyło się 8 czerwca 2008 roku w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW  

Referaty przedstawiły: mgr Elżbieta Drążkiewicz  (PhD candidate, Department of Social Anthropology, University of Cambridge, UK)    oraz mgr Aleksandra Gutowska (koordynatorka projektów rozwojowych)