Edukacja globalna - warsztaty

2010.06.10-11 | Different approaches and views on development

W ramach projektu “GREAT – To Act you have to know”, Polska Akcja Humanitarna (PAH) wraz z Polskim Instytutem Antropologii (PIA) zorganizowały 10 i 11 czerwca 2010 roku warsztat: „Different approaches and views on development”, który poprowadziły Rosalind Duke (Comlah), Agata Hummel (PIA) oraz Asma Abdalla (AMINA).

2010.10.1-2 | New Approaches in Development Education – Irish inspirations

W ramach projektu, „Dialog: naukowcy i praktycy na rzecz edukacji o rozwoju”, 1 – 2 października 2010 roku w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej (ul. Żurawia 4) odbył się warsztat: “New Approaches in Development Education – Irish inspirations” przeprowadzony przez Matthiasa Fiedlera, dyrektora Irish Development Education Association (IDEA) w Irlandii.