Biblioteka PIA

Biblioteczka PIA składa się z 28 książek dostępnych w Bibliotece Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej. Obecnie pozycje te dotyczą antropologii rozwoju i edukacji globalnej.

Książki zostały zakupione w ramach projektu „Dialog: naukowcy i praktycy na rzecz edukacji o rozwoju”, realizowanego z funduszy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.